Šta je atom

Šta je atom

Šta je atom, upoznaj atom

Da nas netko upita šta je atom, mnogi od nas bi dali neki osrednji opis. Koji je detaljni opis za šta je atom? Atom je nevidljiva čestica supstancije, najvažniji su dijelovi određene materije, čine cijeli živi svijet. Veliki dio svemira također je sastavljen od atoma. Atomi su naši nevidljivi prijatelji koji čine svijet oko nas. Atom je prisutan u svemu oko nas, sva živa bića i nežive stvari sastoje se upravo od atoma gdje su nežive stvari sačinjene od materije. Izraz Atom dolazi iz grčkog jezika i znači nedjeljivo. Grci su smatrali da se tvar može razbiti u jako male i nevidljive čestice koje su danas poznate kao atomi. Mnogi grčki filozofi su objasnili koncept materije i kako su svi materijali sačinjeni od materije. Potvrdili su da se atomi neprestano kreću i da su golome oku nevidljivi, ali a se razlikuju u obrisima i njihovim dimenzijama i temperaturama. Po definiciji atomi su temeljne jedinice supstancije i važna struktura elemenata. Grci su Atom nazvali nerazrješiv jer su atomi najmanje stvari dostupne u nekom prostoru i ne mogu se razdvojiti.

Šta je atom, struktura atoma

Sada kada imamo jasniji uvid u šta je atom, bitno je da se pozabavimo njegovom strukturom tj. Građom. Struktura atoma se sastoji od tri vrste subatomskih čestica a one su: Elektrone, protone i neutrone. Protoni i neutroni čine jezgru u središtu samog atoma, dok elektroni se neprestano kreću oko jezgre. Ove subatomske čestice čine zapravo još i manje čestice koje se zovu kvarkovi. Kvarkovi se ne mogu vidjeti, toliko su mali, ali znanstvenici znaju da postoje jer promatranjem vide njihov učinak na okolne čestice. Kao i svako živo biće, tako i sami atom mora imati svoju građu. Otkrili smo šta je atom i kako je građen. Što dalje? Naravno, postoje različite vrste atoma. Većina atoma su neutralni i nemaju električni naboj. Atomi koji jesu električno nabijeni se kriju ispod imena Ioni, a njihov naboj određuju protoni i elektroni, bitno je za znati kako su protoni pozitivno a elektroni negativno nabijeni. Važno je za znati da neutralni atomi sadržavaju jednak broj protona i elektrona. Kationi su ipak samo pozitivno nabijeni jer sadrže više protona. Anioni ipak sadrže više elektrona i tako su negativno nabijeni za razliku od kationa.

Šta je atom, nastanak atoma

Svi znamo što je veliki prasak, on je mogli bi reći događaj koji je formirao naš svemir. Prvi atomi su nastali negdje oko 380 000 godina nakon što se dogodio Veliki prasak. Kada se svemir dovoljno ohladio, pokretni elektroni su se usporili. Sporiji elektroni su bili zahvaćeni sa strane jezgre i tako su nastali atomu. Helij i vodik bili su prvi i najlakši formirani elementi. Prvi atomi koji su nastali nakon velikog praska bili su iznimno lagani, teži atomi nastajali su unutar zvijezda. Odgovorili smo na pitanje šta je atom i kako je nastao, što nam još preostaje? Nikako ne smijemo zaboraviti naglasiti periodni sustav elemenata s kojim se susreo svatko od nas u školovanju. Periodni sustav elemenata je zapravo grafikon koji prikazuje svaki kemijski element prema svome atomskom broju. Svaki atom sadržava jedan proton, broj protona označava atomski broj. Odgovor na pitanje šta je atom mogao bih doslovno biti da je atom sve što nas okružuje, svijet oko nas.

Tagovi:

Više članaka

Kako duže izdržati u krevetu

Kako duže izdržati u krevetu

Znate li opće koliko većina muškaraca može izdržati u krevetu? Prosjek je 7 minuta, no postoji li način da pomognete svom muškarcu kako duže izdržati u krevetu? Odgovor je naravno, vi&sc

Kako postići jaku erekciju

Kako postići jaku erekciju

Čini se da se erekcija događa instinktivno, ali proces dobivanja erekcije zapravo je prilično kompliciran. Uključuje vaše srce, glavu, hormone, krvne žile, živce, pa čak i vaše raspolože

Kako čujemo zvuk

Kako čujemo zvuk

Zvučni valovi ulaze u vanjsko uho i putuju uskim prolazom zvanim ušni kanal koji vodi do bubnjića te to pojašnjava proces kako čujemo zvuk. Bubnjić vibrira od dolaznih zvučnih valova i šalje te vibrac