Razlika između likvidnosti i solventnosti

Razlika između likvidnosti i solventnosti

Osnovna razlika između likvidnosti i solventnosti

Solventnost se odnosi na sposobnost poduzeća da ispuni svoje dugoročne financijske obveze. Likvidnost se odnosi na sposobnost poduzeća da plaća kratkoročne obveze-izraz se također odnosi na sposobnost tvrtke da brzo proda imovinu radi prikupljanja gotovine. Solventnost i likvidnost važni su i za financijsko zdravlje poduzeća i za sposobnost poduzeća da podmiruje svoje obveze. Razlika između likvidnosti i solventnosti je u tome što se likvidnost odnosi i na sposobnost poduzeća da plaća kratkoročne račune i dugove te na sposobnost tvrtke da brzo proda imovinu radi prikupljanja gotovine. Solventnost se odnosi na sposobnost tvrtke da podmiri dugoročne dugove i nastavi s radom u budućnosti.

Postoje ključne točke koje treba uzeti u obzir pri korištenju omjera solventnosti i likvidnosti i shvatiti koja je razlika između likvidnosti i solventnosti. To uključuje korištenje oba skupa pokazatelja – likvidnosti i solventnosti – kako bi se dobila potpuna slika o financijskom zdravlju tvrtke; donošenje ove procjene na temelju samo jednog skupa omjera može dati pogrešan prikaz njezinih financija pa su za takve probleme tu brzi krediti.

Razlika između likvidnosti i solventnosti definiranje likvidnosti

Tvrtka s odgovarajućom likvidnošću imat će na raspolaganju dovoljno gotovine za kratkoročno plaćanje tekućih računa. Evo nekih od najpopularnijih pokazatelja likvidnosti koji su pokazatelj razlika između likvidnosti i solventnosti su slijedeći. Dakle, tekući omjer = Tekuća imovina / Tekuće obveze

Tekući omjer mjeri sposobnost poduzeća da otplati svoje kratkoročne obveze (plative u roku od jedne godine) svojom tekućom imovinom kao što su gotovina, potraživanja i zalihe. Što je viši omjer, to je bolja pozicija likvidnosti tvrtke.

Još jedna razlika između likvidnosti i solventnosti: brzi omjer = (Kratkotrajna imovina – Zalihe) / Tekuće obveze
ILI

Brzi omjer = (Novac i ekvivalenti + Vrijednosni papiri koji se mogu trgovati + Potraživanja od računa) / Tekuće obveze
Brzi omjer mjeri sposobnost poduzeća da podmiri svoje kratkoročne obveze svojom najlikvidnijom imovinom i stoga isključuje zalihe iz svoje tekuće imovine. Također je poznat i kao “omjer kiselinskog testa”.

Dani nepodmirene prodaje (DSO) = (Potraživanja od kupaca / Ukupna prodaja kredita) x Broj dana prodaje
Nepodmireni dani prodaje, ili DSO, odnosi se na prosječan broj dana koji su potrebni tvrtki da naplati plaćanje nakon prodaje. Viši DSO znači da poduzeću treba neopravdano dugo da naplati uplatu i veže kapital u potraživanja. ODS -ovi se općenito izračunavaju tromjesečno ili godišnje.

Razlika između likvidnosti i solventnosti definiranje solventnosti

Solventna tvrtka je ona koja posjeduje više nego što duguje; drugim riječima, ima pozitivnu neto vrijednost i upravljivo opterećenje duga. Dok se omjeri likvidnosti usredotočuju na sposobnost tvrtke da podmiruje kratkoročne obveze, omjeri solventnosti smatraju dugoročnu financijsku dobrobit poduzeća. Evo nekih od najpopularnijih omjera solventnosti.

Dug prema kapitalu = Ukupni dug / Ukupni kapital
Omjer duga prema kapitalu (D/E) pokazuje stupanj financijske poluge (DFL) koji koristi poduzeće i uključuje i kratkoročni i dugoročni dug. Rastući omjer duga i kapitala podrazumijeva veće troškove kamata, a iza određene točke može utjecati na kreditni rejting tvrtke, pa će skuplje biti skuplje podizanje duga.

Dug prema imovini je razlika između likvidnosti i solventnosti.
Dug prema imovini = Ukupan dug / Ukupna imovina
Druga mjera poluge, omjer duga i imovine mjeri postotak imovine poduzeća koja je financirana dugom (kratkoročna i dugoročna). Viši omjer ukazuje na veći stupanj poluge, a time i na financijski rizik.

Omjer pokrića kamata također je razlika između likvidnosti i solventnosti.
Omjer pokrića kamata = Operativni prihod (ili EBIT) / Rashodi od kamata
Omjer pokrića kamata mjeri sposobnost poduzeća da podmiri trošak kamata na dug, što je ekvivalentno njegovoj zaradi prije kamata i poreza (EBIT). Što je veći omjer, to je veća mogućnost tvrtke da pokrije svoje troškove kamata.

Tagovi:

Više članaka

Pozajmice na osobnu

Pozajmice na osobnu

Danas je potreba za pozajmicama i kreditima vrlo učestala, a svatko od nas se u nekom trenutku premišlja oko te opcije. Novca nikada nije dosta, ali ga često i fali, a za takve stvari potrebno

Trebam kredit

Trebam kredit

Ako hitno trebate kratkoročni gotovinski kredit, a nemate kreditnu sposobnost po bilo kojoj osnovi, ako ste na bankarsko crnoj kreditnoj listi i u registru hrok-a, trebate se informirati o kreditima n

Gdje pozajmiti novac bez zaloga

Gdje pozajmiti novac bez zaloga

Danema internetskih kredita, zajmova i pozajmica, posuditi novac bez zaloga koji je garancija takvog kreditiranja uopće ne bi bilo moguće, jer banke takvu vrstu pozajmica ni nemaju u ponudi. Gdje poza