Razlike u pristupu upoznavanju: Muškarci vs. žene

Razlike u pristupu upoznavanju: Muškarci vs. žene

Pristup upoznavanju se tijekom vremena mijenjao, ali su neke tradicionalne uloge i dalje prisutne u načinima na koje muškarci i žene stupaju u interakciju. Tradicionalno je bilo očekivano da muškarci