Kada je nastala crkva

Kada je nastala crkva

Kada je nastala crkva, što je crkva

Kada biste pitali većinu što je crkva, odgovor bi bio građevina ili religiozna institucija. Biblija odgovara na što je crkva kako je ona samo i jedino ljudi a ne građevina. Danas se svi kršteni smatraju cijelinom koja čini crkvu. Jedno od pravih značenja riječi crkva je skup ili skupina, neki stariji prijevodi navode kako je „skupština“ pravo značenje. Nekada se riječ crkva koristila za skup ljudi, dok danas je ipak crkva opis za građevinu u kojoj se okupljaju ljudi koji pripadaju Kristu. Crkva u bibliji se zove Kristova crkva ili Božja crkva, i upravo ova crkva danas najviše intrigira mnoge od nas. Kada je nastala crkva i koje su njene razlike? Postoje teorije o razlikama između crkve i Izraela, o tome kako Bog ima dva različita plana za ove dvije skupine ljudi. Za Izrael je vrijedilo obećanje za zemaljske blagoslove koji će se ispuniti na zemlji, dok s druge strane obećanja crkvi su bila nebeski blagoslovi koji će se ispuniti na nebu. Prema ovom viđenju, shvaćanju, crkva je nastala na dan Pentekosta i ne uključuje starozavjetne židovske vjernike. Kod pitanja kada je nastala crkva također se naglašava i vjerovanje u stari i novi zavjet. Stari zavjet je bio više u savezu s Bogom, dok crkva je bila više u savezu s novim zavjetom. Stari zavjet uključuje vjernike i nevjernike dok novi samo vjernike.

Kada je nastala crkva, vidljiva i nevidljiva crkva

Teolozi se slažu da postoji vidljiva i nevidljiva crkva. Crkva kao današnja mogli bi reći institucija prima k sebi i vjernike i nevjernike i ne osuđuje. I dok mnogi smatraju da je crkva mjesto gdje se odlazi odat počast Bogu, drugi smatraju kako je crkva samo građevina i kako nam ne treba mjesto za molitvu jer smo crkva mi ljudi. Iz ovoga dolazi filozofija o vidljivoj i nevidljivoj crkvi. Nevidljiva crkva je ona istinska crkva koja je napravljena samo od istinskih vjernika, dok vidljiva crkva kakvu mi poznajemo je grupa ljudi koji se ponašaju kao vjernici. Podjela crkve postoji još od kada je nastala crkva kao pojam. Podjela crkve ide i dalje, u zdravu i nezdravu crkvu. Zdrava današnja lokalna crkva teži k tome da bude onakva kakvom je želi vidjeti Isus Krist, dok nezdrava crkva odstupa od biblijske nauke i ne provodi nikakvu crkvenu disciplinu među svojim vjernicima. U teoriji crkva je jedna, ujedinjena u Kristu. Kao što možete vidjeti od kada je nastala crkva oko nje se vode razne polemike.

Kada je nastala crkva, povijest crkve

Na odgovor kada je nastala crkva odgovor je u vrijeme smrti, uskrsnuća i uznesenje Isusa Krista. Kada je nastala crkva se tada gledalo ne po crkvi kao građevini kakvu danas poznajemo, nego zajednici ljudi s istim vjerovanjem. Danas je crkva spoj građevine u kojoj se okupljaju ljudi koji vjeruju u istog Boga. Rimokatolička i Katolička crkva od nastajanja vode bitku oko prave crkve. Rimokatolička crkva upravo priznaje nastajanje crkve u trenutku smrti i uskrsnuća Isusa, dok Katolička crkva govori o gradnji crkve sa strane apostola učenih od samog Isusa. Rimokatolička crkva niječe bilo kakvo pogansko porijeklo svojih vjerovanja i običaja, dok Katolička crkva prerušava svoja poganska vjerovanja sa slojevima kompliciranije teologije. U vrijeme nastajanja prvih vjera nije bila neobična praksa da se nešto „uzme“ iz drugih vjera i preobrati. Koliko je današnja crkva napredovala? Iako se danas u crkvi vode sasvim drugačija pitanja priznanja nego kada je ona nastala, crkva bila Rimokatolička ili Katolička se i dalje vodi po svojim pravilima.

Tagovi:

Više članaka